مراقبت های بعد از جراحی دندان

جراحی دندان

1-گاز استریل را روی ناحیه جراحی به مدت یک ساعت فشار دهید در صورت ادامه خونریزی گاز دیگری را بمدت نیم ساعت فشار دهید فراموش نکنید هیچ چیزی به اندازی فشار گاز در کنترل خونریزی محیط دهان موثر نمی باشد .

2- خونریزی و نشت خون و صورتی رنگ شدن آب دهان بعد ازجراحی دهان بمدت چندین ساعت طبیعی است از کشیدن سیگار تا سه روز بعد از جراحی اجتناب نمایید چون باعث ایجاد و افزایش خونریزی می شود و ترمیم زخم را به تعویق می اندازد.

3- فراموش نکنید شما جراحی کرده اید و تورم و درد از عوارض قابل انتظار بعد از عمل جراحی می باشد ورم از شب پس از جراحی آغاز می شود و تا سه روز افزایش می یابد و یک هفته پس از جراحی کاملاٌ برطرف می شود .

4- برای تسکین درد از مسکن تجویز شده و برای کاهش ورم از کیسه یخ روی صورت بمدت 6-5ساعت بعد از جراحی استفاده نمایید ( متناوباٌ حدود 20 دقیقه کیسه را گذاشته 5 تا10 دقیقه بردارید )

5- از رژیم غذائی نرم و مایعات سرد استفاده نمایید .

6- از فردای جراحی پس از صرف غذا دهان را با دهانشویه یا آب نمک قرقره نمایید .

7- بعد از جراحی دهان قشر خاکستری رنگی روی زخم را می پوشاند و دهان بد بو می شود که این علائم نشانه عفونت نیستند.

8- دو هفته طول می کشد تا باز شدن دهان به میزان قبل از جراحی برگردد که بعلت التهاب عضلات محل جراحی می باشد .

9- فراموش نکنید (( تمام تلاش ما خدمت صادقانه به شماست .))