توصیه های بعد از ترمیم دندان

ترمیم دندان

  •  در صورت انجام ترمیم همرنگ دندان (کامپوزیت ) تا 24 ساعت پس از درمان از خوردن و آشامیدن مواد غذائی رنگی مانند چای – نوشابه – آبمیوده و … اجتناب شود .
  •  در صورت انجام ترمیم آمالگام بیمار تا 2 ساعت از خوردن ممانعت کرده و تا 24 ساعت از جویدن غذا با دندانهای همان سمت ترمیم شده اجتناب شود .